Dywidenda

Dywidenda to część zysku netto po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, która przeznaczona jest dla wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszy w spółce akcyjnej. W przypadku, gdy w spółce występuje jeden wspólnik lub akcjonariusz dywidenda jest dla niego przeznaczona w całości. Dywidendę wylicza się na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. Może być ona wypłacana z:…
Czytaj dalej