Kto może działać w imieniu spółki komandytowej?

Działanie w imieniu spółki oznacza jej reprezentowanie. Rozróżniamy dwa rodzaje reprezentacji. Jest nią reprezentacja czynna, która oznacza prawo do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki oraz reprezentacja bierna, która polega wyłącznie na przyjmowaniu oświadczeń woli.

W imieniu spółki mogą działać wyłącznie komplementariusze, chyba że zostali tego prawa pozbawieni na mocy umowy spółki. Komplementariusze mogą być również pozbawieni prawa do reprezentacji poprzez orzeczenie sądu, jednak wyłącznie z ważnych powodów.

Komandytariusz nie ma prawa działać w imieniu spółki, chyba że zostanie ustanowiony jej pełnomocnikiem. Decyzję o jego powołaniu podejmują komplementariusze. Mogą zrobić to w celu umocowania do czynności zwykłego zarządu bądź do określonych czynności.

Komandytariusz może również działać w imieniu spółki jako jej prokurent, popiera to odpowiednia doktryna.

Zobacz także: Odpowiedzialność wspólników w spółce cichej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>