Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Kapitał w spółce akcyjnej (kapitał akcyjny) stanowi podstawę majątkową działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. Statut spółki określa ten kapitał jako kwotę pieniężną, która zostaje wpłacona przez akcjonariuszy. Minimalna wysokość kapitału wynosi 100 000 zł. Kapitał akcyjny musi być pokryty wkładami w postaci gotówkowej lub bezgotówkowej. Dzieli się on na akcje o równej wartości nominalnej….
Czytaj dalej

Suma komandytowa

Suma komandytowa to kwota, do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. Suma komandytowa spółki działającej na mocy polskiego prawa musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej. Kodeks spółek handlowych nie mówi jasno o wysokości minimalnej ani maksymalnej sumy komandytowej. Suma komandytowa powinna zostać określona w treści umowy spółki….
Czytaj dalej