Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej może być bardzo prosta. Obowiązkowo musi jednak zawierać informacje takie jak: – strony umowy spółki, – cel gospodarczy zawiązania spółki, – działania podejmowane przez wspólników do realizacji wcześniej ustalonego celu gospodarczego. W przypadku gdy zdecydujemy się na szersze rozwinięcie tego dokumentu wówczas możemy określić majątek wniesiony do spółki, zasady podziału zysku, jak…
Czytaj dalej

Spółka bez zarządu

Niezbędnym organem spółki kapitałowej jest zarząd, który zajmuje się prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentowaniem. Powołanie zarządu jest zatem konieczne do zarejestrowania spółki. Co jednak jeśli nowy zarząd nie zostanie powołany? Mandat członka zarządu wygasa w dniu, w którym odbywa się zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia funkcji. Mandat wygasa również wskutek…
Czytaj dalej

Konsorcjum

Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Najczęściej konsorcjum tworzone jest w przypadku dużych i ryzykownych inwestycji. Celem jest połączenie sił w działaniu podczas realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu.Konsorcjum nie musi być rejestrowane ani posiadać odrębnej siedziby lub nazwy. W…
Czytaj dalej