Konsorcjum

Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Najczęściej konsorcjum tworzone jest w przypadku dużych i ryzykownych inwestycji. Celem jest połączenie sił w działaniu podczas realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu.Konsorcjum nie musi być rejestrowane ani posiadać odrębnej siedziby lub nazwy. W…
Czytaj dalej