Wady i zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna zakładana jest pomiędzy minimalnie dwoma osobami, aby osiągnąć wspólnie założone cele. Jest to bardzo popularna forma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Jeśli jednak masz wątpliwości odnośnie tego, czy warto prowadzić działalność w formie tej spółki oto zestawienie jej wad i zalet. Zalety -proste i tanie prowadzenie, -szybka rejestracja, -podstawę działalności stanowi umowa, -duża swoboda postanowień…
Czytaj dalej

Uprzywilejowany udział w spółce z o.o.

Bardzo często natrafiałem na pytania odnośnie tego, czy wspólnicy wnoszący do spółki jednakowe wkłady mogą mieć różne zyski lub głosy. Sytuacja taka możliwa jest dzięki uprzywilejowaniu udziałów. W takim przypadku należy zachować pewną równowagę. Oznacza to, że jeżeli jeden ze wspólników posiada silniejszy głos, dywidenda drugiego musi zostać podniesiona. Uprzywilejowane udziały mogą jednak dotyczyć maksymalnie…
Czytaj dalej

Pieczątka spółki z o.o.

Osoby rozpoczynające swoją przygodę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo często pytają o obowiązek korzystania z pieczątki. Nie ma prawnego obowiązku korzystania z pieczątki w przypadku jakiegokolwiek polskiego przedsiębiorcy, jednakże w praktyce dysponowanie nią może znacznie ułatwić prowadzenie działalności. Co prawda w wielu formularzach administracyjnych znajduje się miejsce na pieczęć, jednak Kodeks spółek handlowych nie…
Czytaj dalej

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Podczas prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd oraz wspólnicy spotykają się kilkakrotnie w ciągu roku na tak zwanym zgromadzeniu wspólników w celu dyskusji oraz głosowania nad uchwałami. Chcesz dowiedzieć się więcej o organach spółki z o.o.? KLIK Zgromadzenie wspólników otwiera zarząd spółki. Kolejno prezes ma obowiązek poinformować uczestników o planie obrad. Następnym etapem jest sprawdzenie obecności…
Czytaj dalej

Dywidenda

Dywidenda to część zysku netto po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, która przeznaczona jest dla wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszy w spółce akcyjnej. W przypadku, gdy w spółce występuje jeden wspólnik lub akcjonariusz dywidenda jest dla niego przeznaczona w całości. Dywidendę wylicza się na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. Może być ona wypłacana z:…
Czytaj dalej

Wznowienie działalności spółki z o.o.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo zawiesić jej działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie zwolnieni są z obowiązku płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sporządzaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek. Zawieszona działalność nie zostaje wznowiona automatycznie, nawet gdy przedsiębiorca określi datę jej…
Czytaj dalej

Sekcje PKD

Polska Klasyfikacja Działalności w skrócie PKD zajmuje się opracowywaniem statystyk. Wykorzystywana jest m.in. do klasyfikowania jednostek dla potrzeb REGON. Dzieli się ona na 21 sekcji. Każdy rozpoczynający działalność przedsiębiorca ma obowiązek wybrać odpowiednie kody, które pasować będą do profilu prowadzonej działalności. Podział PKD: sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B – górnictwo i…
Czytaj dalej

Zmiana nazwy (firmy) spółki z o.o.

Firma (nazwa) spółki może polegać na zamianie, dodaniu lub usunięciu pewnych elementów składających się na brzmienie firmy. Chcesz zmienić nazwę? Musisz pamiętać o obowiązku respektowania wszystkich zasad prawa firmowego. Przed zmianą należy sprawdzić czy proponowane nowe brzmienie firmy spółki nie koliduje z taką samą nazwą już wykorzystywaną przez innego przedsiębiorcę – umożliwia to portal Krajowego…
Czytaj dalej

Aktywa w przedsiębiorstwie

Ostatnio pisaliśmy na temat pasywów w przedsiębiorstwie, teraz czas na aktywa! Aktywa zgodnie z ustawa o rachunkowości to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Najprościej mówiąc aktywa są ogółem składników majątku firmy, kontrolowane przez jednostkę gospodarczą w danym…
Czytaj dalej

Kilka słów na temat pasywów w przedsiębiorstwie

Pasywa to źródła pochodzenia majątku firmy. Dzielimy je na kapitały (fundusze) własne oraz kapitały (fundusze) obce. Podział pasywów uwzględnia: – źródło pochodzenia; – fakt, czy pozostają trwale (kapitały własne) czy przejściowo w dyspozycji przedsiębiorstwa; – według zapadalności (zobowiązania długo- i krótkoterminowe). Aktywa muszą zgadzać się z sumą pasywów ponieważ wymogiem jest, aby aktywa miały swoje…
Czytaj dalej