Wznowienie działalności spółki z o.o.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo zawiesić jej działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. W tym czasie zwolnieni są z obowiązku płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sporządzaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek. Zawieszona działalność nie zostaje wznowiona automatycznie, nawet gdy przedsiębiorca określi datę jej…
Czytaj dalej

Wniosek o wpis do KRS

Rejestracja działalności gospodarczej to zadanie żmudne i złożone, które obliguje przedsiębiorcę do sporządzania umowy spółki, przygotowania i złożenia odpowiednich wniosków w stosownych urzędach i instytucjach. Jednym z obowiązkowych formularzy, jakie przedsiębiorca musi przygotować jest „”Wniosek o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców”” mający na celu zgłoszenie działalności do rejestru KRS. W zależności od formy prawnej, na jaką…
Czytaj dalej

Analiza mikroekonomiczna

Mikroekonomia jest działem zajmującym się badaniem, a także opisem wszystkich zjawisk gospodarczych związanych z indywidualnymi decyzjami producentów i konsumentów oraz ich wzajemnych zależności zachodzącymi między tymi zjawiskami. Mikroekonomia głównie kieruje swoje działania do analizy rynku oraz zależności jakie zachodzą między stroną popytu i podaży, a zarazem równowagi na poszczególnych rynkach takich jak: rynek dóbr materialnych…
Czytaj dalej

Spółka NON PROFIT!

To działalność działająca jak zwykła spółka, może być powołana przez osoby fizyczne, osoby prawne bądź przez organizacje porządkowe, jedyna różnica polega na tym, że wygenerowany zysk przeznacza się na cele społeczne. Najczęściej przedsiębiorcy działają w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Muszą, więc sporządzić umowę w formie aktu notarialnego, która określa cel działalności, strukturę, liczbę i…
Czytaj dalej

Pośrednictwo czy samodzielna praca w zakładaniu spółki?

Jesteś jednym z tych, którzy chcą szybko prowadzić działalność, jednakże nie mają pomysłu na jego rozpoczęcie? Tak więc, masz do wyboru: zakup czystej gotowej spółki w biurze rachunkowym, pomoc w czasie zakładania spółki, szukanie we własnym zakresie osoby, która sprzedaje swoją działalność, skorzystanie z pośrednictwa w zakupie i sprzedaży spółek.   Wariant pierwszy jest bardzo dobry, ze…
Czytaj dalej

Obowiązki przedsiębiorstwa przed organami podatkowymi.

Każda jednostka gospodarcza prowadząca działalność gospodarczą i zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym zobowiązana jest sporządzać okresową i roczną dokumentację związaną ze sprawami podatkowymi. Do obowiązków przedsiębiorstwa należy: składanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z uiszczaniem opłaty na ubezpieczenie społeczne, regulowanie zobowiązań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych bądź osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji z tym…
Czytaj dalej

Odpowiedzialność prokurenta wobec spółki.

przepisy-ksh

Prokurent to osoba posiadająca prawo do składania oświadczeń i działania na rzecz spółki. Innymi słowy jest pełnomocnikiem zarządu spółki.Mimo tego, iż prokura udzielana jest tylko dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, art. 208 § 6 k.s.h. mówi, że spółka z o.o. może być reprezentowana przez prokurenta. W takim razie czy również odpowiada…
Czytaj dalej

Zakup gotowej spółki?

gotowe-spolki-zoo

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zakup już gotowej spółki z o.o. Z jakich powodów? Po pierwsze: nie muszą przejmować się formalnościami związanymi z wypełnieniem dokumentów oraz przekazania ich w odpowiednim czasie do urzędów. Po drugie: oszczędzają czas i nerwy. Czekanie w kolejce, może niejedną osobę doprowadzić do szału. Po trzecie: mogą rozpocząć działalność gospodarczą…
Czytaj dalej

Faktoring – definicja, podmioty, formy…

Faktoring, o którym mowa jest rodzajem transakcji handlowej, w którym wyspecjalizowana instytucja finansowa nabywa niewymagalne roszczenia o zapłatę kwot należnych im z tytułu prowadzonej działalności, a w głównej mierze ze sprzedaży W skrócie można ująć, że dla przedsiębiorcy faktoring jest formą ściągania należności przy użyciu instytucji zewnętrznej. Tak więc firma zewnętrzna pełni rolę pośrednika biorąc…
Czytaj dalej

Firmy w Polsce coraz śmielsze!

zakladanie-firm-w-polsce

Z racji tego, iż blog na którym się właśnie znajdujesz dotyczy zakładania, rejestracji i po części także prowadzenia własnej działalności, doszłam do wniosku, że najwyższy czas, aby udowodnić, że w Polsce także można prowadzić firmę zgodnie z najwyższymi standardami, której towary lub usługi będą w stanie podbić rynek światowy. Dlatego właśnie chce wspomnieć o tym,…
Czytaj dalej