Spółka NON PROFIT!

To działalność działająca jak zwykła spółka, może być powołana przez osoby fizyczne, osoby prawne bądź przez organizacje porządkowe, jedyna różnica polega na tym, że wygenerowany zysk przeznacza się na cele społeczne. Najczęściej przedsiębiorcy działają w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Muszą, więc sporządzić umowę w formie aktu notarialnego, która określa cel działalności, strukturę, liczbę i…
Czytaj dalej

Zamiast kapitału zakładowego, kapitał zapasowy?

prowadzenie-spolki

Ostatnimi czasy dużo słyszy się na temat różnorodnych zmian odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej. Np. wzrost składki zdrowotnej. W ostatnim wpisie poruszałam temat zmniejszenia wysokości kapitału zakładowego w spółce z o.o. W tym wpisie natomiast przedstawię na czym polegać będzie zabezpieczenie spółki przed ewentualną stratą. Jak już zostało powiedziane, kapitał zakładowy ma wynosić 1 zł, jednakże…
Czytaj dalej

Rok 2016, rokiem zmian!

prowadzenie-spolek-zoo

Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje obniżenie minimalnego kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do symbolicznej złotówki! Na chwilę obecną kapitał zakładowy dla sp. z o.o. wynosi 5 000 zł, jednakże prognozowana zmiana oznaczałaby zmniejszenie tej kwoty do 1 zł. Jak dochodzą słuchy, ustawodawca doszedł do wniosku, iż obecna kwota 5 000 zł przypadku spółki z o.o. jest zbyt małą kwotą…
Czytaj dalej

Wszystko na temat umowy spółki z o.o.

Co to w ogóle jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? Spółka ta należy do grupy spółek kapitałowych, co wiąże się z tym, że do jej powstania wymagany jest kapitał zakładowy (w tym przypadku 5 000 zł). Jest to spółka, która posiada osobowość prawną, a jej wspólnicy nie odpowiadają majątkiem własnym za zobowiązania spółki. Jaka jest…
Czytaj dalej

Jak obniżyć kapitał w spółce z o.o. ?

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. zawsze jest związane z koniecznością zmiany umowy istniejącej spółki i wymaga podjęcia uchwały przez wspólników, która powinna zostać przedstawiona w protokole sporządzonym przez notariusza. Wspomniana uchwała musi zostać podjęta większością (co najmniej 2/3) głosów. Wyjątek od tej zasady następuje, gdy w umowie spółki przewidziane zostały bardziej radykalne wymagania….
Czytaj dalej

Jakie zmiany w sprawie spółek z o.o. ?

Jakiś czas temu rozpoczęły się dyskusje na temat wprowadzenia zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, które będą dotyczyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokładniej tyczyć się to będzie kapitału zakładowego. Na obecną chwilę zakładanie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością wpłacenia kapitału zakładowego, który obecnie wynosi 5 000 zł. Nowe zasady w tej kwestii wprowadzają zmianę,…
Czytaj dalej

SPÓŁKA Z O.O. jako najpopularniejsza forma prowadzenia działalności !

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została uznana za najczęściej wybieraną spółkę przez osoby chcące założyć własny biznes. Dlaczego spółka ta cieszy się taką popularnością ? Z jednej strony, na pewno pod uwagę brana jest ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki, na co wskazuje już sama jej nazwa. Ważne jest, aby pamiętać, że dotyczy to wspólników spółki z…
Czytaj dalej

Czy jest możliwość podwyższenia lub obniżenia kapitału w spółce z o.o. ?

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. Istnieją dwa sposoby, aby tego dokonać, a mianowicie na mocy dotychczasowych zapisów w umowie spółki lub przez zmianę umowy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na zasadzie podniesienia wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych. Podwyższenie kapitału zakładowego musi myć zgłoszone przez zarząd do Sądu rejestrowego razem z uchwałą…
Czytaj dalej

Jak można przekształcić spółkę ?

1. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową. na przekształcenie muszą wyrazić zgodę wszyscy wspólnicy, wspólnicy spółki przekształcanej za jej zobowiązania odpowiadają na dotychczasowych zasadach, solidarnie ze spółką przekształconą przez okres trzech lat. 2. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową na przekształcenie spółki muszą wyrazić zgodę jej wspólnicy, którzy reprezentują co najmniej 2/3 kapitału zakładowego spółki…
Czytaj dalej

Likwidacja spółki z o.o. – koniec tego biznesu.

*** Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w momencie wykreślenia jej z rejestru sądowego. Przeważnie celem likwidacji spółki jest spieniężenie majątku spółki oraz zakończenie jej bieżących spraw. Przyczyny likwidacji spółki: przyczyny przewidziane w umowie spółki, decyzja wspólników rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, ogłoszenie upadłości spółki, nie zawarto umowy spółki, określony w…
Czytaj dalej