Kto może działać w imieniu spółki komandytowej?

Działanie w imieniu spółki oznacza jej reprezentowanie. Rozróżniamy dwa rodzaje reprezentacji. Jest nią reprezentacja czynna, która oznacza prawo do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki oraz reprezentacja bierna, która polega wyłącznie na przyjmowaniu oświadczeń woli. W imieniu spółki mogą działać wyłącznie komplementariusze, chyba że zostali tego prawa pozbawieni na mocy umowy spółki….
Czytaj dalej