Warto czy nie warto zakładać spółkę z o.o. ?

  Spółka z o.o. cieszy się w Polsce ogromnym zainteresowanie. Mimo to wydaje mi się, że przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej jej wyboru, należy rozpatrzyć wszystkie „za” i „przeciw”. ZALETY → Odpowiedzialność wspólników jest ograniczona, co oznacza, że odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wartości udziałów, jakie wnieśli. → Spółka posiada osobowość prawną, co wiąże…
Czytaj dalej