KRS, czyli gdzie rejestruje się spółki handlowe?

Spółki handlowe nie tylko stanowią ciekawą formę prawną do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz także wszystkie muszą przejść proces rejestracji w KRS. Jest to dość trudna procedura, której przeprowadzenie często zniechęca przedsiębiorców do podejmowania działalności gospodarczej. Proces rejestracji spółki przeprowadza się w KRS. Co warto o nim wiedzieć? KRS jest skrótem od Krajowego Rejestru Sądowego. Zajmuje…
Czytaj dalej

Zakładam spółkę, ale gdzie ją rejestrować?

jak-zalozyc-spolke

W zależności od tego, czego będzie dotyczyła i na czym będzie polegała Twoja firma, masz możliwość, aby wybrać odpowiednią dla siebie formę prowadzenia działalności, a następnie zarejestrować ją w odpowiednim sądzie lub urzędzie. Jeżeli zdecydujesz, że będziesz samodzielnie prowadził spółkę cywilną – wystarczy zarejestrować ją w Urzędzie Gminy lub miasta. Jeśli jednak podejmiesz się spółki…
Czytaj dalej

Wszystko na temat umowy spółki z o.o.

Co to w ogóle jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? Spółka ta należy do grupy spółek kapitałowych, co wiąże się z tym, że do jej powstania wymagany jest kapitał zakładowy (w tym przypadku 5 000 zł). Jest to spółka, która posiada osobowość prawną, a jej wspólnicy nie odpowiadają majątkiem własnym za zobowiązania spółki. Jaka jest…
Czytaj dalej

PROKURA – o co chodzi ?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może udzielić tylko i wyłącznie przedsiębiorca wpisany do KRS. Jej zakres jest bardzo ściśle określony i dotyczy jedynie spraw związanych z prowadzeniem spółki. Jak udzielić prokury ? * W osobowych spółkach, prokura zostaje udzielona przez wszystkich wspólników. * Musi ona zostać udzielona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zostaje…
Czytaj dalej

Spółka z o.o. i jej podmiotowość prawna.

Spółka z o.o. podobnie jak pozostałe spółki handlowe, powstaje wraz z zawarciem umowy spółki. Po sporządzeniu umowy, powstaje odrębny podmiot prawa, czyli tzw. spółka z o.o. w organizacji, która ma możliwość uczestniczenia w obrocie prawnym. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, spółce tej przysługuje zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, a także zdolność sądowa i procesowa….
Czytaj dalej

Co lepsze ? Likwidacja czy upadłość ?

Masz swoją firmę, która przynosi coraz mniej zysków lub nawet musisz do niej dopłacać ? Firma taka nie jest rentowna, więc pewnie będziesz miał pomyśleć o jej likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. Myślę, że na początku należy określić to, jaka firma może być uznana za upadłą. *** Otóż za upadłą możemy uznać firmę, która staje się…
Czytaj dalej

Jak zlikwidować spółkę, która ma długi ?

*** Kodeks Spółek Handlowych i artykuł 272 mówi nam o tym, że rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po wcześniejszym przeprowadzeniu likwidacji i wykreśleniu spółki z KRS. Aby spółka mogła być zlikwidowana, do zadań przedsiębiorcy należy spłacenie wszystkich jej długów tzw. wierzytelności. W tym temacie bardzo ważną kwestia jest odpowiedzialność każdego z członków zarządu za…
Czytaj dalej

Jak wysokie są koszty przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

Podejrzewam, że jeśli rozważasz decyzję o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to na pewno chcesz wiedzieć jakie koszty przy tym musisz ponieść. Koszty te są następujące: → opłata notarialna płacona za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego (dla spółki z minimalnym kapitałem 5000 zł       wyniesie 160 zł + VAT (100 zł…
Czytaj dalej

Spółka z o.o. przez Internet.

Aby dokonać internetowej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba założyć konto w systemie teleinformatycznym, który znajdziesz na stronach internetowych Ministra Sprawiedliwości. Procedura założenia takiego konta oraz jego obsługę określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 grudnia 2011 roku, w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z niego i podejmowania w nim czynności związanych…
Czytaj dalej

W spółce partnerskiej…

Spółka partnerska – jest osobową spółką utworzoną przez jej wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu. Utworzenie takiej spółki w innym celu, niż wymieniony powyżej, nie jest możliwe. Dosyć istotna informacją jest to, że wspólnicy, wykonujący wolny zawód, prowadzą przedsiębiorstwa pod własną nazwą.   !!! Wspólnikami(partnerami) w spółce partnerskiej mogą być tylko osoby fizyczne. Nie mogą…
Czytaj dalej