Zmiana w składzie wspólników spółki z o.o. Co należy zrobić ?

Zarząd składający wniosek o wpis zmian w składzie wspólników w spółce z o.o. razem z załączoną nową listą wspólników, nie ma obowiązku przedłożenia dowodów przejścia udziałów. Jednak musi liczyć się z tym, że Sąd Rejestrowy, w sytuacji wątpliwości co do prawdziwości danych wskazanych na nowej liście, będzie żądał owego dokumentu. Obowiązek rejestracji zmian zachodzących w…
Czytaj dalej

Księga udziałów w spółce z o.o.

Przepisy normujące funkcjonowanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nakładają na zarząd spółki obowiązek prowadzenia księgi udziałów. Pytanie brzmi: co zwiera taka księga i jakie są konsekwencje jej nieprowadzenia ? Do wspomnianej księgi udziałów należy wpisywać: → nazwisko i imię, a także adres każdego wspólnika, → liczbę i wartość nominalną jego udziałów, → ustanowienie zastawu lub użytkowania…
Czytaj dalej