Kto może stać się członkiem zarządu spółki z o.o.?

Odpowiadając na pytanie w tytule tego postu można powiedzieć – każdy. Nie jest to jednak dokładna odpowiedź. Po pierwsze członek zarządu spółki z o.o. musi być osobą pełnoletnią, gdyż wtedy ma pełną zdolność do czynności prawnych (nie dotyczy to osób ubezwłasnowolnionych). Kolejnym warunkiem objęcia stanowiska członka zarządu jest bycie nie karalnym przez okres co najmniej 5 lat wstecz. Przepis ten dotyczy przestępstw przeciwko…
Czytaj dalej

Dział 1: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art.151. §1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. §2.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. §3.Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. §4.Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki….
Czytaj dalej