Czy wspólnik może wnieść darowiznę w formie udziału?

Wiele osób zastanawia się czy może wnieść darowiznę do spółki w formie udziału i jakie ewentualnie formalności należy zrealizować. 1. Potrzebna jest zgoda innych udziałowców!Pierwszą czynnością jaką wspólnik powinien sprawdzić, to umowa spółki. To właśnie w niej znajdzie zapisy, czy może przenieść swoją własność na inną osobę, jeżeli w umowie jest napisane, że zbycie udziałów…
Czytaj dalej

Urząd Skarbowy – nie taki straszny, jak się wydaje.

rozliczenia-skarbowe

Z czym kojarzy CI się Urząd Skarbowy ? Podejrzewam, że tak jak większości osób pierwsze skojarzenia to podatki, wydawanie pieniędzy, opłaty, problemy itp. Otóż chciałam Ci oznajmić, że organy podatkowe nie służą tylko i wyłącznie do ściągania podatków. Prócz tego wydają one różnego rodzaju potrzebne zaświadczenia. Zastanawiasz do czego mogą CI być potrzebne takie zaświadczenia…
Czytaj dalej

Kim jest komplementariusz ?

* Komplementariusz to wspólnik w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczeń. * Posiada prawo reprezentowania spółki i obowiązek prowadzenia jej spraw. Spółkę mogą reprezentować komplementariusze, których sąd nie pozbawił prawa reprezentowania spółki. * Prawo komplementariusza do prowadzenia spółki dotyczy każdej czynności sądowej i pozasądowej. * By komplementariusz…
Czytaj dalej

Kim jest komandytariusz ?

Może na początku należy wyjaśnić, kim jest komandytariusz. Oto kilka ciekawostek. * Otóż jest to wspólnik spółki komandytowej, którego odpowiedzialność za spółkę jest ograniczona. Komandytariuszem może być  osoba fizyczna, osoba prawna, a także inna spółka komandytowa. * Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako jej pełnomocnik. * Prowadzenie spółki nie należy do jego obowiązków chyba, że…
Czytaj dalej

W spółce partnerskiej…

Spółka partnerska – jest osobową spółką utworzoną przez jej wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu. Utworzenie takiej spółki w innym celu, niż wymieniony powyżej, nie jest możliwe. Dosyć istotna informacją jest to, że wspólnicy, wykonujący wolny zawód, prowadzą przedsiębiorstwa pod własną nazwą.   !!! Wspólnikami(partnerami) w spółce partnerskiej mogą być tylko osoby fizyczne. Nie mogą…
Czytaj dalej