Ulga podatkowa

Ulgi podatkowe to zwolnienia, obniżki, odliczenia lub zmniejszenia przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Ich zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. W Polsce ulgi podatkowe można podzielić na 5 rodzajów. Są to: ulgi, które uwzględniają poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przez podatnika, ulgi, które stanowią zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika, ulgi, które…
Czytaj dalej

Reprezentacja spółki z o.o. komandytowej

To, że jednym ze wspólników spółki komandytowej może być spółka z o.o. już nie budzi żadnych wątpliwości i nie jest zaskoczeniem. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej ma wiele zalet. Jak przewiduje Kodeks Spółek Handlowych, reprezentowanie spółki komandytowej przysługuje jedynie komplementariuszom. Wówczas komandytariusz nie ma ani prawa, ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. W sytuacji spółki z…
Czytaj dalej

Kim jest komplementariusz ?

* Komplementariusz to wspólnik w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, który za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczeń. * Posiada prawo reprezentowania spółki i obowiązek prowadzenia jej spraw. Spółkę mogą reprezentować komplementariusze, których sąd nie pozbawił prawa reprezentowania spółki. * Prawo komplementariusza do prowadzenia spółki dotyczy każdej czynności sądowej i pozasądowej. * By komplementariusz…
Czytaj dalej

Kim jest komandytariusz ?

Może na początku należy wyjaśnić, kim jest komandytariusz. Oto kilka ciekawostek. * Otóż jest to wspólnik spółki komandytowej, którego odpowiedzialność za spółkę jest ograniczona. Komandytariuszem może być  osoba fizyczna, osoba prawna, a także inna spółka komandytowa. * Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako jej pełnomocnik. * Prowadzenie spółki nie należy do jego obowiązków chyba, że…
Czytaj dalej

W spółce partnerskiej…

Spółka partnerska – jest osobową spółką utworzoną przez jej wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu. Utworzenie takiej spółki w innym celu, niż wymieniony powyżej, nie jest możliwe. Dosyć istotna informacją jest to, że wspólnicy, wykonujący wolny zawód, prowadzą przedsiębiorstwa pod własną nazwą.   !!! Wspólnikami(partnerami) w spółce partnerskiej mogą być tylko osoby fizyczne. Nie mogą…
Czytaj dalej