Konsorcjum

Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Najczęściej konsorcjum tworzone jest w przypadku dużych i ryzykownych inwestycji. Celem jest połączenie sił w działaniu podczas realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu.Konsorcjum nie musi być rejestrowane ani posiadać odrębnej siedziby lub nazwy. W…
Czytaj dalej

Uchwała wspólników

Najczęściej wybieraną formą prawną spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona bezpiecznym typem spółki, ponieważ nie naraża majątku wspólników. Spółka z o.o. należy do grona spółek handlowych, czyli regulowanych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Spółka z o.o. ma obowiązek prowadzenia księgowości pełnej, czyli…
Czytaj dalej

Księga udziałów

W ramach przypomnienia – kim jest notariusz? ODPOWIADAMY! ***** O tym, że w spółkach akcyjnych spotyka się księgi akcyjne pisaliśmy już pisaliśmy. Dzisiejszy post poświęcimy księdze udziałów, które występują w spółkach z o.o.. Księgę udziałów prowadzi zarząd. Ma on obowiązek umieszczać w niej informacje na temat udziałów i ich właścicieli. Dlatego w księdze udziałów znaleźć…
Czytaj dalej

KRS, czyli gdzie rejestruje się spółki handlowe?

Spółki handlowe nie tylko stanowią ciekawą formę prawną do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz także wszystkie muszą przejść proces rejestracji w KRS. Jest to dość trudna procedura, której przeprowadzenie często zniechęca przedsiębiorców do podejmowania działalności gospodarczej. Proces rejestracji spółki przeprowadza się w KRS. Co warto o nim wiedzieć? KRS jest skrótem od Krajowego Rejestru Sądowego. Zajmuje…
Czytaj dalej

Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Likwidacja, jak i zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo trudnym zadaniem. Spowodowane jest to głownie miejscem jej rejestracji, czyli KRS oraz zasadami, jakie jej dotyczą. Rozwiązanie jej wymaga między innymi złożenia wniosku w KRS, sporządzenia bilansu i sprawozdania likwidacyjnego czy powołania likwidatorów. Proces likwidacji rozpoczyna się w momencie, gdy właściciele spółki uchwalą dokument, stwierdzający…
Czytaj dalej

Naliczanie odsetek od stycznia 2016 roku!

Od bieżącego roku przedsiębiorcy muszą przygotować się na zmiany mówiące o naliczaniu odsetek za opóźnienie w transakcjach zarówno między nimi samymi, jak i między przedsiębiorcą, a konsumentem oraz kwestii regulujących wysokość tzw. odsetek maksymalnych. Nowelizacja informuje o tym, że jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej…
Czytaj dalej

Do czego zobowiązana jest komisja rewizyjna?

Jeden z członków organów spółek kapitałowych stanowić może komisja rewizyjna. Jej powstanie nie zawsze jest konieczne. Gdy w spółkach istnieje rada nadzorcza nie trzeba powoływać komisji rewizyjnej. Czasem w małych spółkach z o.o. nie ma obowiązku ani powoływania rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna zobowiązana jest do wykonywania nadzoru nad prowadzącym spółkę zarządem oraz…
Czytaj dalej

Założenie firmy w Polsce, będąc za granicą.

przepisy-prawa

Ostatnio napotkałam się na pytanie dotyczące utworzenia spółki z o.o. w Polsce, będąc za granicą. Zastanawiając się głębiej dowiedziałam się, iż istnieje taka możliwość. Jednakże jest jedno, ale. Aby móc w pełni prowadzić działalność wymagany jest akt notarialny – i tu zaczynają się schody. Jak na razie nie istnieje możliwość pójścia do zagranicznego notariusza w…
Czytaj dalej

Jakie PKD wybrać?

umowa-spolki

W związku z tym, że Polska Klasyfikacja Działalności zajmuje się opracowywaniem wielu  statystyk, każda osoba, która decyduje się na założenie firmy, ma obowiązek w odpowiednim wniosku określić kody PKD, które najtrafniej będą opisywały prowadzoną działalność. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest to zadanie i nie potrafią sprecyzować dokładnego obszaru swojej…
Czytaj dalej

Krótko, zwięźle i o poradach w prowadzeniu firmy.

Nie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od razu wie, jak powinien działać, aby „przetrwać” na rynku wśród ogromnej ilości konkurentów. W związku z tym mam dla Ciebie kilka porad, które być może okażą się pomocne zarówno przy rozpoczynaniu, jak i kontynuowaniu działalności. → Planuj każde działanie firmy. Planowanie nie jest wymysłem osób, które mają problemy z pamięcią lub nie…
Czytaj dalej