Jakie składki ZUS w czasie zawieszenia działalności?

  Jeżeli przedsiębiorca zawiesi swoją działalność gospodarczą to nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS żadnych składek zarówno emerytalnych, rentowych, jak i zdrowotnych. Jeżeli firma zawiesi działalność w połowie miesiąca, to składki ZUS będą ustalane biorąc pod uwagę czas funkcjonowania firmy przez jej wstrzymaniem, natomiast w przypadku składek NFZ, przedsiębiorca zobowiązany jest opłacić je w całej…
Czytaj dalej

Nieuczciwa konkurencja ? Czas na walkę.

konkurencja-wsrod-firm

Wielu przedsiębiorców musi zmierzać się z sytuacją, kiedy to inna skopiowała ich produkt. Wówczas pojawia się skutek uboczny nie zastrzeżenia wzoru w Urzędzie Patentowym. Co robić dalej? Czy wiesz wszystko o nieuczciwej konkurencji? Uzupełnij ewentualne braki, czytając ten artykuł. Czym właściwie jest nieuczciwa konkurencja ? Działanie to zostało dokładnie opisane w Ustawie z dnia 16…
Czytaj dalej

Co kryje się pod pojęciem „CIT” ?

Jest to podatek dochodowy, do którego płacenia zobowiązane są osoby prawne; opłata od dochodu uzyskanego przez spółkę. Podatnikami tego podatki są: → wszelkie osoby prawne, → jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Istnieje specjalna kategoria podatników CIT tzw. podatkowa grupa kapitałowa, a więc połączenie co najmniej dwóch spółek handlowych, które posiadają osobowość prawną, a które łączą interesy kapitałowe….
Czytaj dalej

PROKURA – o co chodzi ?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może udzielić tylko i wyłącznie przedsiębiorca wpisany do KRS. Jej zakres jest bardzo ściśle określony i dotyczy jedynie spraw związanych z prowadzeniem spółki. Jak udzielić prokury ? * W osobowych spółkach, prokura zostaje udzielona przez wszystkich wspólników. * Musi ona zostać udzielona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zostaje…
Czytaj dalej

Oddział spółki zagranicznej w Polsce ? Tak. Oto, co musisz wiedzieć.

Czym jest oddział spółki? Otóż jest to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub poza głównym miejscem wykonywania działalności. Polega to na tym, że oddział działa pod tą samą nazwą, co jednostka główna, jednak występuje i prowadzi działalność w innym miejscu niż ona. Obowiązkiem takiego oddziału jest samodzielne…
Czytaj dalej