Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która jako jedna z niewielu, nie musi być zarejestrowana. Nie posiada ona osobowości prawnej. Może zostać założona przez co najmniej dwóch wspólników z tego jeden musi być komandytariuszem, a drugi komplementariuszem. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości swojej sumy komandytowej, która została uzgodniona pomiędzy wspólnikami. Komplementariusz za to,…
Czytaj dalej

O numerze REGON słów kilka!

Numer identyfikacyjny REGON to dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Rejestr jest na bieżąco aktualizowany oraz zawiera informacje o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych. Wpisowi do rejestru REGON podlegają następujące podmioty: – osoby…
Czytaj dalej

Spółka Kapitałowa

Spółka kapitałowa najczęściej zakładana jest przez osoby, które mają zamiar prowadzić przedsiębiorstwo o dużych rozmiarach. Wykorzystywana jest również w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Charakteryzacja spółki kapitałowej: – wymagany kapitał zakładowy; – osobowość prawna; – zgromadzony majątek odrębny od majątków wspólników lub akcjonariuszy; – odpowiedzialność rozłożona na cały majątek spółki; – umowa / statut spółki reguluje…
Czytaj dalej

Trudniejsza rejestracja spółki w 2017 roku

Informacje dotyczące spółek oraz prowadzenia firmy!  Z dnia na dzień rośnie liczba osób chętnych do prowadzenia własnej firmy. Jednak chęć, nie zawsze jest jednoznaczna z podjęciem kroków do realizacji planów. Pierwszym krokiem jest konieczność rejestracji spółki. Jaką spółkę zarejestrować? Wybór odpowiedniej formy spółki jest trudnym zadaniem. Przyszły przedsiębiorca musi przeanalizować swój pomysł, aby udało mu…
Czytaj dalej

Dział 1: Łączenie spółek.

Art.491. §1.Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. §1′. Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą łączyć się ze spółką zagraniczną, o której mowa w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r….
Czytaj dalej

Dział 3: Przepisy końcowe.

Art. 631. Z uwzględnieniem przepisu art. 632 ustawy, tracą moc: 1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121,…
Czytaj dalej