Zwykły podpis elektroniczny już nie wystarczy do rejestracji spółki!

Jeszcze do niedawna podczas rejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet złożenie wniosku o rejestrację wystarczyło potwierdzić zwykłym podpisem elektronicznym. Niestety przez ten czas pojawiało się wiele zgłoszeń dotyczących nadużyć polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych do założenia danego podmiotu. Przyczyniało się to do zaburzeń obrotu gospodarczego, jak również powodowało ogromne problemy dla poszkodowanych. Po…
Czytaj dalej

S24 ? Co to takiego ?

Otóż S24 to internetowy sposób zakładania spółki, którego celem jest ułatwienie i przyśpieszenie zwykłej procedury, co automatycznie wiąże się z obniżeniem kosztów. Informacje, jakie zostały udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości w kwietniu 2013 roku, mówią nam, że liczba zarejestrowanych spółek w systemie S24 wyniosła 5274. To bardzo dużo. Dlaczego przedsiębiorcy wybierają ten sposób rejestracji spółki ?…
Czytaj dalej