Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Kapitał w spółce akcyjnej (kapitał akcyjny) stanowi podstawę majątkową działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. Statut spółki określa ten kapitał jako kwotę pieniężną, która zostaje wpłacona przez akcjonariuszy. Minimalna wysokość kapitału wynosi 100 000 zł. Kapitał akcyjny musi być pokryty wkładami w postaci gotówkowej lub bezgotówkowej. Dzieli się on na akcje o równej wartości nominalnej….
Czytaj dalej

Spółka publiczna

Do grona spółek publicznych zaliczamy spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną, w których co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana. Spółka akcyjna – działanie opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.Spółka komandytowo-akcyjna – spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Spółka…
Czytaj dalej

Do czego zobowiązana jest komisja rewizyjna?

Jeden z członków organów spółek kapitałowych stanowić może komisja rewizyjna. Jej powstanie nie zawsze jest konieczne. Gdy w spółkach istnieje rada nadzorcza nie trzeba powoływać komisji rewizyjnej. Czasem w małych spółkach z o.o. nie ma obowiązku ani powoływania rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna zobowiązana jest do wykonywania nadzoru nad prowadzącym spółkę zarządem oraz…
Czytaj dalej

Zakup gotowej spółki?

gotowe-spolki-zoo

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zakup już gotowej spółki z o.o. Z jakich powodów? Po pierwsze: nie muszą przejmować się formalnościami związanymi z wypełnieniem dokumentów oraz przekazania ich w odpowiednim czasie do urzędów. Po drugie: oszczędzają czas i nerwy. Czekanie w kolejce, może niejedną osobę doprowadzić do szału. Po trzecie: mogą rozpocząć działalność gospodarczą…
Czytaj dalej

Spółka akcyjna pod lupą.

Spółka akcyjna należy do spółek kapitałowych, która uregulowana jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Całość kapitału spółki akcyjnej jest podzielona na akcje, które są przedmiotem obrotu na giełdzie. Wartość każdej z nich jest taka sama. Spółka zostaje powołana po utworzeniu przez jej założycieli (tzw. akcjonariuszy) statutu, który regulowany jest w formie aktu notarialnego. W statucie muszą…
Czytaj dalej

Dział 2: Spółka akcyjna.

Art.301. §1.Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. §2.Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. §3.Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. §4.Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie. §5.Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Art.302.Kapitał zakładowy…
Czytaj dalej