Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej może być bardzo prosta. Obowiązkowo musi jednak zawierać informacje takie jak: – strony umowy spółki, – cel gospodarczy zawiązania spółki, – działania podejmowane przez wspólników do realizacji wcześniej ustalonego celu gospodarczego. W przypadku gdy zdecydujemy się na szersze rozwinięcie tego dokumentu wówczas możemy określić majątek wniesiony do spółki, zasady podziału zysku, jak…
Czytaj dalej

Wady i zalety spółki cywilnej

Spółka cywilna zakładana jest pomiędzy minimalnie dwoma osobami, aby osiągnąć wspólnie założone cele. Jest to bardzo popularna forma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Jeśli jednak masz wątpliwości odnośnie tego, czy warto prowadzić działalność w formie tej spółki oto zestawienie jej wad i zalet. Zalety -proste i tanie prowadzenie, -szybka rejestracja, -podstawę działalności stanowi umowa, -duża swoboda postanowień…
Czytaj dalej

Spółka cywilna

Spółka cywilna to najprostsza forma prowadzenia działalności ze wszystkich form. Prowadzi ją dwóch lub więcej przedsiębiorców. Nie posiada osobowości prawnej. Funkcjonowanie spółki cywilnej reguluje prawo zobowiązań. Podmioty prawa w spółce cywilnej to wspólnicy. Spółka ta jest tylko umową, czyli nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Spółka nie ma własnego mienia, dlatego, że nie ma osobowości prawnej….
Czytaj dalej

A może spółka cywilna ?

Spółka cywilna jest zdecydowanie najprostszą formą działalności gospodarczej, którą może założyć dwóch lub więcej przedsiębiorców. Nie posiada osobowości prawnej, czego konsekwencją jest to, że spółka cywilna nie ma własnego mienia, więc wszystkie prawa i zobowiązania zaciągane są na rachunek wspólników i wchodzą do ich wspólnego majątku. Sądzę, że założenie spółki cywilnej nie powinno Ci przysporzyć…
Czytaj dalej