Likwidacja i rozwiązanie spółki z o.o.

Czasem zdarza się, że nasz biznes nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Nie przynosi zysków a przynosi kłopoty. Nadchodzi więc czas na likwidację spółki z o.o. Upadek firmy nie jest jedyną możliwą przyczyną decyzji o rozwiązaniu spółki. Jest wiele czynników, które mogą na to wpłynąć. Kiedy więc już postanowimy, że nie ma sensu dalej prowadzić…
Czytaj dalej

Odpowiedzialność w spółce z o.o. !

Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić na wiele sposobów. Jak zapewne wiesz, jednym z nich jest założenie spółki, które w zależności od wybranej formy, różnią się od siebie kwestią odpowiedzialności wobec wierzycieli. Za jakie zobowiązania odpowiadają wspólnicy w spółce z o.o., a jaką odpowiedzialność ponosi każdy z członków zarządu ? Podstawową cechą spółki z o.o….
Czytaj dalej

Jak obniżyć kapitał w spółce z o.o. ?

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. zawsze jest związane z koniecznością zmiany umowy istniejącej spółki i wymaga podjęcia uchwały przez wspólników, która powinna zostać przedstawiona w protokole sporządzonym przez notariusza. Wspomniana uchwała musi zostać podjęta większością (co najmniej 2/3) głosów. Wyjątek od tej zasady następuje, gdy w umowie spółki przewidziane zostały bardziej radykalne wymagania….
Czytaj dalej

Spółka z o.o. i jej podmiotowość prawna.

Spółka z o.o. podobnie jak pozostałe spółki handlowe, powstaje wraz z zawarciem umowy spółki. Po sporządzeniu umowy, powstaje odrębny podmiot prawa, czyli tzw. spółka z o.o. w organizacji, która ma możliwość uczestniczenia w obrocie prawnym. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, spółce tej przysługuje zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, a także zdolność sądowa i procesowa….
Czytaj dalej

…a może by tak założyć spółkę ?

Na wstępie trzeba napisać, czym w ogóle jest spółka. Otóż spółka jest działalnością gospodarczą, która jest określona umową, prowadzoną w celu uzyskania kapitału.Osoby zainteresowane tym tematem, zapewne wiedzą, że w Polsce można spotkać się z podziałem spółek na osobowe oraz kapitałowe, które tworzą szerszą grupę spółek handlowych, wykluczając jedynie spółkę cywilną. Spółka cywilna jako jedyna…
Czytaj dalej

Dział 1: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art.151. §1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. §2.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. §3.Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. §4.Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki….
Czytaj dalej