Uchwała wspólników

Najczęściej wybieraną formą prawną spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona bezpiecznym typem spółki, ponieważ nie naraża majątku wspólników. Spółka z o.o. należy do grona spółek handlowych, czyli regulowanych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Spółka z o.o. ma obowiązek prowadzenia księgowości pełnej, czyli…
Czytaj dalej

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która jako jedna z niewielu, nie musi być zarejestrowana. Nie posiada ona osobowości prawnej. Może zostać założona przez co najmniej dwóch wspólników z tego jeden musi być komandytariuszem, a drugi komplementariuszem. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości swojej sumy komandytowej, która została uzgodniona pomiędzy wspólnikami. Komplementariusz za to,…
Czytaj dalej

Biznesplan

Sporządzenie biznesplanu to pierwsza oraz podstawowa czynność, którą powinien wykonać przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Biznesplan to dokument, który zawiera ocenę opłacalności danego przedsięwzięcia. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne jak i zewnętrzne przedsiębiorstwa np. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Biznes plan powinien zawierać m.in: charakterystykę…
Czytaj dalej

Spółka jawna

W ramach przypomnienia: JAK WYBRAĆ KODY PKD?  Spółka jawna, cóż to takiego? Otóż jest to spółka osobowa. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, jednak nie należy do spółek handlowych. Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników lub nazwisko albo firmę jednego albo kilku wspólników, a także dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Spółka ta nie…
Czytaj dalej

Analiza przedsiębiorstwa

Analiza w przedsiębiorstwie ma za zadanie pomóc w organizacji finansowo – ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej. Występuje podział na analizę ekonomiczną, finansową oraz ogólną. Analizie można poddać każdy przedmiot, czy zjawisko w celu lepszego poznania i wdrożenia się w jego zastosowanie. Metoda ta polega na rozłożeniu badanego zjawiska na poszczególne części i rozpatrywaniu ich z osobna….
Czytaj dalej

Due diligence

Due diligence określane jest jako sprawdzenie kondycji spółki przed podjęciem decyzji o wejściu kapitałowym. Badanie te wykorzystuje się w sytuacji sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaży udziałów lub akcji, a także w podziału lub połączenia spółek kapitałowych. Rozwiązanie te sprzyja prawidłowej ocenie przedmiotu transakcji, w tym ocenie finansowej i operacyjnej spółki oraz poznanie ryzyka związanego z przeprowadzoną transakcją,…
Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych w 2016 roku

2016 rok przyniesie wiele zmian w przepisach prawnych, zwłaszcza Kodeksu spółek handlowych. Pierwsza z nich wejdzie z dniem 1 stycznia 2016 r., druga planowana jest na 1 kwietnia. Jedną ze zmian wprowadzonych z początkiem stycznia jest ta dotycząca solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. Zgodnie z nowym artykułem Kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu nie…
Czytaj dalej

Czy wspólnik może wnieść darowiznę w formie udziału?

Wiele osób zastanawia się czy może wnieść darowiznę do spółki w formie udziału i jakie ewentualnie formalności należy zrealizować. 1. Potrzebna jest zgoda innych udziałowców!Pierwszą czynnością jaką wspólnik powinien sprawdzić, to umowa spółki. To właśnie w niej znajdzie zapisy, czy może przenieść swoją własność na inną osobę, jeżeli w umowie jest napisane, że zbycie udziałów…
Czytaj dalej

Spółka NON PROFIT!

To działalność działająca jak zwykła spółka, może być powołana przez osoby fizyczne, osoby prawne bądź przez organizacje porządkowe, jedyna różnica polega na tym, że wygenerowany zysk przeznacza się na cele społeczne. Najczęściej przedsiębiorcy działają w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Muszą, więc sporządzić umowę w formie aktu notarialnego, która określa cel działalności, strukturę, liczbę i…
Czytaj dalej

Pośrednictwo czy samodzielna praca w zakładaniu spółki?

Jesteś jednym z tych, którzy chcą szybko prowadzić działalność, jednakże nie mają pomysłu na jego rozpoczęcie? Tak więc, masz do wyboru: zakup czystej gotowej spółki w biurze rachunkowym, pomoc w czasie zakładania spółki, szukanie we własnym zakresie osoby, która sprzedaje swoją działalność, skorzystanie z pośrednictwa w zakupie i sprzedaży spółek.   Wariant pierwszy jest bardzo dobry, ze…
Czytaj dalej