Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych jest polską ustawą z dnia 15 września 2000 roku. Obowiązuje od 1 stycznia 2001 roku, zastępując tym samym wcześniej obowiązujący Kodeks handlowy, który oprócz przepisów normujących ustrój spółek zawierał także przepisy regulujące czynności handlowe. Zapewne każdy przedsiębiorca wie, że działanie spółek w Polsce regulowane jest przez Kodeks spółek Handlowych. Kodeks ten w…
Czytaj dalej

Spółka komandytowa jako spółka osobowa

Spółka komandytowa jest spółką handlową zaliczaną do spółek osobowych. Do tej grupy poza nią zalicza się również spółki jawne, partnerskie oraz komandytowo-akcyjne. Wynika to z wielu cech spółki komandytowej, takich jak:  względnie trwały skład osobowy,  znacznie osobistych cech poszczególnych wspólników oraz brak organów, które zajmowałyby się prowadzeniem spółki zamiast wspólników.  Spółka komandytowa nie jest jedną ze spółek…
Czytaj dalej

Do czego zobowiązana jest komisja rewizyjna?

Jeden z członków organów spółek kapitałowych stanowić może komisja rewizyjna. Jej powstanie nie zawsze jest konieczne. Gdy w spółkach istnieje rada nadzorcza nie trzeba powoływać komisji rewizyjnej. Czasem w małych spółkach z o.o. nie ma obowiązku ani powoływania rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna zobowiązana jest do wykonywania nadzoru nad prowadzącym spółkę zarządem oraz…
Czytaj dalej

Due diligence

Due diligence określane jest jako sprawdzenie kondycji spółki przed podjęciem decyzji o wejściu kapitałowym. Badanie te wykorzystuje się w sytuacji sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaży udziałów lub akcji, a także w podziału lub połączenia spółek kapitałowych. Rozwiązanie te sprzyja prawidłowej ocenie przedmiotu transakcji, w tym ocenie finansowej i operacyjnej spółki oraz poznanie ryzyka związanego z przeprowadzoną transakcją,…
Czytaj dalej

Jak dokonać podziału spółek ?

Zasady dokonywania podziału spółek są uregulowane przez Kodeks Spółek Handlowych. Możliwość ta dotyczy jedynie spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna), które mogą dzielić się na dwie lub więcej. Niedopuszczalne jest jednak przeprowadzenie podziału spółki: → akcyjnej, jeśli jej kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, → znajdującej się w likwidacji, → która rozpoczęła podział…
Czytaj dalej

Spółka otrzymała spadek. Czy to możliwe ?

Jak wszyscy wiemy, prawo spadkowe mówi, że spadkobiercami mogą być osoby fizyczne. Jednak jest możliwa sytuacja, kiedy spadek trafia „w ręce” spółek, fundacji i innych osób prawnych. * Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, spadkobiercą może być osoba prawna, która istnieje w chwili otwarcia spadku. Co zaliczamy do osób prawnych ? → spółki kapitałowe, → fundacje,…
Czytaj dalej

…a może by tak założyć spółkę ?

Na wstępie trzeba napisać, czym w ogóle jest spółka. Otóż spółka jest działalnością gospodarczą, która jest określona umową, prowadzoną w celu uzyskania kapitału.Osoby zainteresowane tym tematem, zapewne wiedzą, że w Polsce można spotkać się z podziałem spółek na osobowe oraz kapitałowe, które tworzą szerszą grupę spółek handlowych, wykluczając jedynie spółkę cywilną. Spółka cywilna jako jedyna…
Czytaj dalej