Co powinno się znaleźć w umowie spółki z o.o.?

W umowie spółki z o.o. powinno się znaleźć kilka najważniejszych informacji o przedsiębiorstwie. Po pierwsze w umowie musi być zawarta informacja o nazwie firmy i jej siedzibie. Nazwa spółki z o.o. może być dowolna, lecz musi zostać określona forma słowami „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, lub „spółka z o.o.” czy „sp. z o.o.”. Siedzibą spółki z o.o. jest siedziba zarządu. W umowie…
Czytaj dalej

Spółka cicha

Spółka cicha jest umową nienazwaną, w której stronami jest przedsiębiorca (wspólnik jawny spółki cichej) i osoba nieprowadząca działalności gospodarczej (cichy wspólnik). Przedsiębiorca w umowie zobowiązuje się do prowadzenia działalności we własnym imieniu, np. dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Umowa spółki cichej obrazuje zakres praw i obowiązków, jakie spełnić musi każda ze stron spółki. Zadaniem cichego…
Czytaj dalej

Sprawozdanie spółki z o.o.

Celem sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej oraz finansowej, uwzględniającym przy tym zasady rachunkowości wynikające z ustawy oraz zasady przyjęte przez spółkę. Spółka z o.o. zobowiązana jest do corocznego sporządzania sprawozdania finansowego, który składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. BILANS Bilansem nazywamy wykaz…
Czytaj dalej

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych w 2016 roku

2016 rok przyniesie wiele zmian w przepisach prawnych, zwłaszcza Kodeksu spółek handlowych. Pierwsza z nich wejdzie z dniem 1 stycznia 2016 r., druga planowana jest na 1 kwietnia. Jedną ze zmian wprowadzonych z początkiem stycznia jest ta dotycząca solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. Zgodnie z nowym artykułem Kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu nie…
Czytaj dalej

Rok 2016, rokiem zmian!

prowadzenie-spolek-zoo

Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje obniżenie minimalnego kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do symbolicznej złotówki! Na chwilę obecną kapitał zakładowy dla sp. z o.o. wynosi 5 000 zł, jednakże prognozowana zmiana oznaczałaby zmniejszenie tej kwoty do 1 zł. Jak dochodzą słuchy, ustawodawca doszedł do wniosku, iż obecna kwota 5 000 zł przypadku spółki z o.o. jest zbyt małą kwotą…
Czytaj dalej