Czy wspólnik może wnieść darowiznę w formie udziału?

Wiele osób zastanawia się czy może wnieść darowiznę do spółki w formie udziału i jakie ewentualnie formalności należy zrealizować. 1. Potrzebna jest zgoda innych udziałowców!Pierwszą czynnością jaką wspólnik powinien sprawdzić, to umowa spółki. To właśnie w niej znajdzie zapisy, czy może przenieść swoją własność na inną osobę, jeżeli w umowie jest napisane, że zbycie udziałów…
Czytaj dalej

Jak obniżyć kapitał w spółce z o.o. ?

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. zawsze jest związane z koniecznością zmiany umowy istniejącej spółki i wymaga podjęcia uchwały przez wspólników, która powinna zostać przedstawiona w protokole sporządzonym przez notariusza. Wspomniana uchwała musi zostać podjęta większością (co najmniej 2/3) głosów. Wyjątek od tej zasady następuje, gdy w umowie spółki przewidziane zostały bardziej radykalne wymagania….
Czytaj dalej

PODATEK – podstawa opodatkowania, wartość podatku…

Obowiązek odprowadzania podatku występuje od chwili dokonania czynności prawnej, czyli zawarcia umowy spółki lub w przypadku podjęcia uchwały o podniesieniu kapitału spółki posiadającej osobowość prawną. W przypadku spółki z o.o. obowiązek podatkowy ciąży nie na wspólnikach, lecz na całej spółce. Co stanowi podstawę opodatkowania ? → przy zawarciu umowy spółki – wartość wkładów do spółki…
Czytaj dalej

Czy jest możliwość podwyższenia lub obniżenia kapitału w spółce z o.o. ?

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. Istnieją dwa sposoby, aby tego dokonać, a mianowicie na mocy dotychczasowych zapisów w umowie spółki lub przez zmianę umowy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje na zasadzie podniesienia wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych. Podwyższenie kapitału zakładowego musi myć zgłoszone przez zarząd do Sądu rejestrowego razem z uchwałą…
Czytaj dalej

Kim jest komandytariusz ?

Może na początku należy wyjaśnić, kim jest komandytariusz. Oto kilka ciekawostek. * Otóż jest to wspólnik spółki komandytowej, którego odpowiedzialność za spółkę jest ograniczona. Komandytariuszem może być  osoba fizyczna, osoba prawna, a także inna spółka komandytowa. * Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako jej pełnomocnik. * Prowadzenie spółki nie należy do jego obowiązków chyba, że…
Czytaj dalej

Dokumenty w spółce z o.o.

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy zaopatrzyć się w kilka niezbędnych do rejestracji dokumentów. Do dokumentów tych należą: NIP- Numer Identyfikacji Podatkowej – kod składający się z dziesięciu cyfr, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Przyznaje go Urząd Skarbowy. UWAGA ! Od września 2011 roku osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej w celu identyfikacji podatkowej…
Czytaj dalej

Spółka z o.o. przez Internet.

Aby dokonać internetowej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trzeba założyć konto w systemie teleinformatycznym, który znajdziesz na stronach internetowych Ministra Sprawiedliwości. Procedura założenia takiego konta oraz jego obsługę określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 grudnia 2011 roku, w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z niego i podejmowania w nim czynności związanych…
Czytaj dalej