Suma komandytowa

Suma komandytowa to kwota, do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. Suma komandytowa spółki działającej na mocy polskiego prawa musi być wyrażona jako suma pieniężna w walucie polskiej. Kodeks spółek handlowych nie mówi jasno o wysokości minimalnej ani maksymalnej sumy komandytowej. Suma komandytowa powinna zostać określona w treści umowy spółki….
Czytaj dalej

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka osobowa, która jako jedna z niewielu, nie musi być zarejestrowana. Nie posiada ona osobowości prawnej. Może zostać założona przez co najmniej dwóch wspólników z tego jeden musi być komandytariuszem, a drugi komplementariuszem. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości swojej sumy komandytowej, która została uzgodniona pomiędzy wspólnikami. Komplementariusz za to,…
Czytaj dalej

O numerze REGON słów kilka!

Numer identyfikacyjny REGON to dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Rejestr jest na bieżąco aktualizowany oraz zawiera informacje o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych. Wpisowi do rejestru REGON podlegają następujące podmioty: – osoby…
Czytaj dalej

Spółka Kapitałowa

Spółka kapitałowa najczęściej zakładana jest przez osoby, które mają zamiar prowadzić przedsiębiorstwo o dużych rozmiarach. Wykorzystywana jest również w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Charakteryzacja spółki kapitałowej: – wymagany kapitał zakładowy; – osobowość prawna; – zgromadzony majątek odrębny od majątków wspólników lub akcjonariuszy; – odpowiedzialność rozłożona na cały majątek spółki; – umowa / statut spółki reguluje…
Czytaj dalej

Spółka osobowa

Spółka osobowa to spółka prawa handlowego, której działalność opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Do spółek osobowych należą: – spółka jawna – spółka partnerska – spółka komandytowa – spółka komandytowo-akcyjna Działanie spółki opiera się na więzi zachodzącej między jej wspólnikami i ich osobistemu zaangażowaniu w działalność spółki. Spółki posiadają zdolność prawną,…
Czytaj dalej

Spółka cywilna

Spółka cywilna to najprostsza forma prowadzenia działalności ze wszystkich form. Prowadzi ją dwóch lub więcej przedsiębiorców. Nie posiada osobowości prawnej. Funkcjonowanie spółki cywilnej reguluje prawo zobowiązań. Podmioty prawa w spółce cywilnej to wspólnicy. Spółka ta jest tylko umową, czyli nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Spółka nie ma własnego mienia, dlatego, że nie ma osobowości prawnej….
Czytaj dalej

Spółki dla Ukraińców

Sytuacja na wschodzie Europy bezustannie się pogarsza. Automatycznie skutkuje to coraz to większą ilością emigrantów, którzy pragną przedostać się do naszego kraju. Przestraszeni wojną i biedą pragną w naszym państwie rozpocząć normalne życie. Idealnym ku tego sposobem jest otworzenie własnej firmy. Najpopularniejszym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej są spółki. Proces ich rejestracji niestety jest czasochłonny i…
Czytaj dalej

Do czego zobowiązana jest komisja rewizyjna?

Jeden z członków organów spółek kapitałowych stanowić może komisja rewizyjna. Jej powstanie nie zawsze jest konieczne. Gdy w spółkach istnieje rada nadzorcza nie trzeba powoływać komisji rewizyjnej. Czasem w małych spółkach z o.o. nie ma obowiązku ani powoływania rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna zobowiązana jest do wykonywania nadzoru nad prowadzącym spółkę zarządem oraz…
Czytaj dalej

Marki, a prowadzona działalność

Skojarzeń z marką jest bardzie wiele, nie koniecznie właściwych. Jedni markę kojarzą z wykonywaniem działalności danego rodzaju, a dla innych jest symbolem luksusu i wyższości. Najbardziej bliską istocie marki jest poniższa definicja: Marka – jest zbiorem cech takich jak: znak towarowy, nazwa, znak handlowy itp. mająca budzić kojarzenia, wiązać z czymś produkt lub usługę i…
Czytaj dalej

Spółka z o.o. – przypomnienie!

Spółka z o.o. kilka lat temu cieszyła się dużą popularnością. Sytuacja obecnie nie zmieniła się zbytnio. Spółka z o.o. jest ciągle najatrakcyjniejszą formą prawną przedsiębiorstw, wybieraną przez wiele osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Przyczyny popularności spółki z o.o. są raczej oczywiste. Należą do nich: ograniczona odpowiedzialność wspólników, niskie koszty założenia i możliwość rejestracji online. Spółka  z o.o. należy do spółek…
Czytaj dalej