Wspólnicy spółki cichej

Spółka cicha polega na tym, że istnieją dwie grupy wspólników. Jedni zajmują się prowadzeniem firmy, a drudzy oferują potrzebny kapitał do rozwoju firmy. Poniżej znajdziesz więcej informacji o wspólnikach spółki cichej. WSPÓLNIK CICHY Prawa: – w przypadku, gdy wspólnik jawny nie podporządkowuje się umowie w związku z wypłacaniem zysków, wspólnik cichy ma prawo do dochodzenia…
Czytaj dalej

Przed podjęciem działalności…

prowadzenie-dzialalnosci

Założenie własnej firmy to wielkie wyzwanie dla każdej osoby, która podjęła się tego zadania. Warto jak najlepiej przygotować się do tego kroku. Stoi przed Tobą wiele nowych obowiązków, a także możliwe są pewne komplikacje. Zastanów się jaka forma prowadzonej działalności będzie dla Ciebie odpowiednia. Rozważ wszystkie zalety i wady danej formy. Na samym początku konieczne…
Czytaj dalej

Spółka jawna

W ramach przypomnienia: JAK WYBRAĆ KODY PKD?  Spółka jawna, cóż to takiego? Otóż jest to spółka osobowa. Prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, jednak nie należy do spółek handlowych. Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników lub nazwisko albo firmę jednego albo kilku wspólników, a także dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Spółka ta nie…
Czytaj dalej

Naliczanie odsetek od stycznia 2016 roku!

Od bieżącego roku przedsiębiorcy muszą przygotować się na zmiany mówiące o naliczaniu odsetek za opóźnienie w transakcjach zarówno między nimi samymi, jak i między przedsiębiorcą, a konsumentem oraz kwestii regulujących wysokość tzw. odsetek maksymalnych. Nowelizacja informuje o tym, że jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej…
Czytaj dalej

Pośrednictwo czy samodzielna praca w zakładaniu spółki?

Jesteś jednym z tych, którzy chcą szybko prowadzić działalność, jednakże nie mają pomysłu na jego rozpoczęcie? Tak więc, masz do wyboru: zakup czystej gotowej spółki w biurze rachunkowym, pomoc w czasie zakładania spółki, szukanie we własnym zakresie osoby, która sprzedaje swoją działalność, skorzystanie z pośrednictwa w zakupie i sprzedaży spółek.   Wariant pierwszy jest bardzo dobry, ze…
Czytaj dalej

Podatek – możliwość zwolnienia.

System podatkowy w naszym kraju nie jest aż taki trudny i uciążliwy, jak mogłoby się wydawać większości osób. Istnieje bowiem możliwość, aby po wywiązaniu się z określonych warunków, skorzystać ze zwolnienia z tego obowiązku. Warto również wspomnieć, że nie wszystkie czynności cywilnoprawne zostały obciążone obowiązkiem podatkowym. Obowiązująca ustawa określa wyjątki, które pozwalają na to, aby…
Czytaj dalej

Kim jest notariusz?

zadania-notariusza

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która na stanowisko jest mianowana przez Ministra Sprawiedliwości przez co staje się prawnikiem notariatu. Osoba ta jest uprawniona do sporządzania aktów notarialnych i innych czynności z tej dziedziny. W czasie sporządzania dokumentów urzędowych, notariusz jest zobowiązany do zabezpieczenia praw i interesów stron oraz innych osób, na których rzecz wykonywana jest…
Czytaj dalej

Jakie PKD wybrać?

umowa-spolki

W związku z tym, że Polska Klasyfikacja Działalności zajmuje się opracowywaniem wielu  statystyk, każda osoba, która decyduje się na założenie firmy, ma obowiązek w odpowiednim wniosku określić kody PKD, które najtrafniej będą opisywały prowadzoną działalność. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest to zadanie i nie potrafią sprecyzować dokładnego obszaru swojej…
Czytaj dalej

STOP likwidacji, będziemy ratować!

Przygotowany został projekt prawa restrukturyzacyjnego, który przewiduje kilka rozwiązań dla przedsiębiorców, których firmy stają się niewypłacalne, a które warto ratować. Mówi się, że działanie to pozwoli zmniejszyć liczbę ogłaszanych w Polsce upadłości likwidacyjnych. Prócz tego działania te będą zmierzały do przywrócenia przedsiębiorcom zdolności do spłaty zobowiązań, przy automatycznej ochronie dłużnika, co będzie mogło doprowadzić do…
Czytaj dalej

Co powinno znaleźć się na pieczątce firmy?

zakladanie-firmy

Ustawa dotycząca swobody działalności gospodarczej zobowiązuje przedsiębiorców wpisanych do rejestru, aby w trakcie pisania oświadczeń pisemnych do konkretnych osób lub organów administracji, umieszczali na nich Numer Identyfikacji Podatkowej (w skrócie NIP). Numerem tym wszyscy przedsiębiorcy powinni posługiwać się zarówno w obrocie prawnym, jak i gospodarczym. Również Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników…
Czytaj dalej