Spółka bez zarządu

Niezbędnym organem spółki kapitałowej jest zarząd, który zajmuje się prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentowaniem. Powołanie zarządu jest zatem konieczne do zarejestrowania spółki. Co jednak jeśli nowy zarząd nie zostanie powołany? Mandat członka zarządu wygasa w dniu, w którym odbywa się zgromadzenie wspólników zatwierdzające sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia funkcji. Mandat wygasa również wskutek…
Czytaj dalej

Organy spółki z o.o.

Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej prowadzenie niesie ze sobą wiele zalet dlatego jest tak chętnie wybierana. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjnie musi być zarząd spółki oraz zgromadzenie wspólników, natomiast fakultatywnie w określonych przypadkach…
Czytaj dalej

Jakie zmiany w sprawie spółek z o.o. ?

Jakiś czas temu rozpoczęły się dyskusje na temat wprowadzenia zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, które będą dotyczyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokładniej tyczyć się to będzie kapitału zakładowego. Na obecną chwilę zakładanie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością wpłacenia kapitału zakładowego, który obecnie wynosi 5 000 zł. Nowe zasady w tej kwestii wprowadzają zmianę,…
Czytaj dalej

Zmiana w składzie wspólników spółki z o.o. Co należy zrobić ?

Zarząd składający wniosek o wpis zmian w składzie wspólników w spółce z o.o. razem z załączoną nową listą wspólników, nie ma obowiązku przedłożenia dowodów przejścia udziałów. Jednak musi liczyć się z tym, że Sąd Rejestrowy, w sytuacji wątpliwości co do prawdziwości danych wskazanych na nowej liście, będzie żądał owego dokumentu. Obowiązek rejestracji zmian zachodzących w…
Czytaj dalej

Dział 2: Spółka partnerska.

Art.86. §1.Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. §2.Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Art.87. §1.Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych…
Czytaj dalej