Organy spółki z o.o.

Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej prowadzenie niesie ze sobą wiele zalet dlatego jest tak chętnie wybierana. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obligatoryjnie musi być zarząd spółki oraz zgromadzenie wspólników, natomiast fakultatywnie w określonych przypadkach…
Czytaj dalej

Jakie zmiany w sprawie spółek z o.o. ?

Jakiś czas temu rozpoczęły się dyskusje na temat wprowadzenia zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, które będą dotyczyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokładniej tyczyć się to będzie kapitału zakładowego. Na obecną chwilę zakładanie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością wpłacenia kapitału zakładowego, który obecnie wynosi 5 000 zł. Nowe zasady w tej kwestii wprowadzają zmianę,…
Czytaj dalej

Zmiana w składzie wspólników spółki z o.o. Co należy zrobić ?

Zarząd składający wniosek o wpis zmian w składzie wspólników w spółce z o.o. razem z załączoną nową listą wspólników, nie ma obowiązku przedłożenia dowodów przejścia udziałów. Jednak musi liczyć się z tym, że Sąd Rejestrowy, w sytuacji wątpliwości co do prawdziwości danych wskazanych na nowej liście, będzie żądał owego dokumentu. Obowiązek rejestracji zmian zachodzących w…
Czytaj dalej

Dział 2: Spółka partnerska.

Art.86. §1.Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. §2.Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Art.87. §1.Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych…
Czytaj dalej