Do czego zobowiązana jest komisja rewizyjna?

Jeden z członków organów spółek kapitałowych stanowić może komisja rewizyjna. Jej powstanie nie zawsze jest konieczne. Gdy w spółkach istnieje rada nadzorcza nie trzeba powoływać komisji rewizyjnej. Czasem w małych spółkach z o.o. nie ma obowiązku ani powoływania rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna zobowiązana jest do wykonywania nadzoru nad prowadzącym spółkę zarządem oraz…
Czytaj dalej

Kto może stać się członkiem zarządu spółki z o.o.?

Odpowiadając na pytanie w tytule tego postu można powiedzieć – każdy. Nie jest to jednak dokładna odpowiedź. Po pierwsze członek zarządu spółki z o.o. musi być osobą pełnoletnią, gdyż wtedy ma pełną zdolność do czynności prawnych (nie dotyczy to osób ubezwłasnowolnionych). Kolejnym warunkiem objęcia stanowiska członka zarządu jest bycie nie karalnym przez okres co najmniej 5 lat wstecz. Przepis ten dotyczy przestępstw przeciwko…
Czytaj dalej

Kto kieruje spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ?

  Z spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, działają następujące ograny: – Zgromadzenie wspólników, czyli najwyższa władza w spółce. Zadaniem zgromadzenia wspólników jest podejmowanie uchwał zwykłą większością lub drogą głosowania jawnego lub tajnego. – Zarząd, powoływany przez zgromadzenie wspólników. Jego minimalny skład to jedna osoba, ale to wszystko określane jest umową spółki. – Rada nadzorcza lub komisja…
Czytaj dalej