Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Podczas prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd oraz wspólnicy spotykają się kilkakrotnie w ciągu roku na tak zwanym zgromadzeniu wspólników w celu dyskusji oraz głosowania nad uchwałami. Chcesz dowiedzieć się więcej o organach spółki z o.o.? KLIK Zgromadzenie wspólników otwiera zarząd spółki. Kolejno prezes ma obowiązek poinformować uczestników o planie obrad. Następnym etapem jest sprawdzenie obecności…
Czytaj dalej

Kto kieruje spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ?

  Z spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, działają następujące ograny: – Zgromadzenie wspólników, czyli najwyższa władza w spółce. Zadaniem zgromadzenia wspólników jest podejmowanie uchwał zwykłą większością lub drogą głosowania jawnego lub tajnego. – Zarząd, powoływany przez zgromadzenie wspólników. Jego minimalny skład to jedna osoba, ale to wszystko określane jest umową spółki. – Rada nadzorcza lub komisja…
Czytaj dalej